Camperspoint Philippines

Philippine Music

Wednesday 11 August 2004, by catseye

Filipinos are known to be great musicians worldwide. This is due to their dedication and intense love for music. Even from its pre-Hispanic life, Filipinos expressed themselves through their ethnic musical instruments. These early settlers in fact played variety of musical instruments including flutes, nose flutes, and guitars to play appropriate songs in celebration of courtship, marriage, harvest and offerings. Many of their songs have been interpreted recently to pay tribute to Filipino traditional music. From ethnic rhythm to contemporary pop of the present times, Filipino musicians are thriving according to their levels of creativity. Danceable tunes delight party goers, melodious folk songs hit the radios of patriotic listeners, and romantic ballads exclusively magnetize poignant hearts. Far from what everyone knows about music in the Philippines, the country in fact has abundant musical talents that have established themselves in the international scene. Despite the thriving influences of high-tech produced music nowadays, Filipinos kept their music roots in the family and schools. Not necessarily those ethnic ritual compositions but those original compositions formatted through adaptation of Classical music of the west produced by Filipino talents who received their trainings from the clergy during the Spanish colonial period. The earliest foreign-influenced Filipino entertainment is the Awit and Kurido or Corrido- a musical show of dances and songs replacing the ancient epics during the conversion of early Filipinos to Christianity. Local talents adapted and performed this musical form into several dialects such as Pampango, Ilokano, Ilongo, Tagalog and Bicol. Another form commonly known for its sophistication is Sarswela (Zarzuela), a pleasing show of combined acting and singing introduced by the Spanish in the late 19th century along with the arrival of American productions. That time, Zarzuelas were performed as a means of political protest and criticism against the colonizing Americans. Today, Zarzuelas are common festival shows taking part in commemorating the country’s rich traditions. The most romantic of all is Kundiman, a combination of romantic words and mellow tunes interpreted through songs. Its musical structure derived basically from Kumintang or well-adored Tagalog songs composed to express romantic feelings and admiration for someone. Below are examples of Philippine folksongs popularized according to the country’s ethno-linguistic groups: Tagalog: Bahay kubo Bahay kubo, kahit munti Ang halaman doon ay sari-sari, Singkamas at talong Sigarilyas at mani Sitaw, bataw, patani Kundol, patola, upo’t kalabasa At saka meron pang Labanos, mustasa Sibuyas, kamatis Bawang at luya Sa paligid nito puno ng linga. Paruparong Bukid Paruparong bukid na lilipad-lipad Sa gitna ng daan papagapagaspas Isang bara ang tapis Isang dangkal ang manggas Ang sayang de kola Isang piyesa ang sayad May payneta pa siya — uy! May suklay pa mandin — uy! Nagwas de-ohetes ang palalabasin Haharap sa altar at mananalamin At saka lalakad na pakendeng-kendeng. Magtanim ay Di Biro Magtanim ay di biro Maghapong nakayuko Di naman makatayo Di naman makaupo Halina, halina mga kaliyag Tayo’y magsipag-unat-unat Magpanibago tayo ng lakas Para sa araw ng bukas Bicol: Salampating Guminaro Salampating guminaro Guminaro dahil saco Ano daw an kinamundo Ta naglayog nin harayo. Luminayog paibaba Napaturo si sacong luha Naging salog, naging sapa Naging danao na dacula. Hala cang salampati ca Madacop ca nin iba Ilalaog ca sa hawla Sa hawlang may seradura Salampating liyaliya Tuminogdon sa kristia Pag-abot ni señor cura Kuminantang alleluya. Sarong Banggi Sarong Bangui, sa higdaan Nacadangog aco nin huni nin sarong gamgam A luba co, caturugan Baco cundi simong boses iyo palan Refrain: Dagos aco bangon, si sacuyang mata iminuklat Catong kadicluman ako nangalagcalag Si sacuyang mata paghiling pasiring sa ita-as Simong Naong nahiling co maliwanag Sarong bangui, sa higdaan Nacadangog ako nin huni nin sarong gamgam Sa luba co, caturugan Baco cundi simong boses iyo palan Dandansuy Dandansuy, bayaan ta icaw Pauli aco sa payaw Ugaling cun icaw hidlawon An payaw imo nang tan-awon Si Nanay si Tatay Si Nanay si Tatay di co babayaan. Balaquid na boot an sacuyang utang Si pagdara saco nin siyam na bulan Gatas cong dinodo di co mabayadan. Ay Nanay ay Tatay con ako humale, Hihidawon mo man sa gabos mong aki Macacoa ca man nin macacasangli Dai macaarog kan sacong ugali Ay Nanay ay Tatay kun ako maraot Pogotan nin payo ibontog sa lawod Con mahiling nindo na naganod-anod Ay Nanay ay Tatay sapuda man tolos. Ilocano: Pamulinawen Pamulinawen Pusok imdengam man ’Toy umas-asug Agrayo ’ita sadiam Panunotem man Dika pagintultulngan ’Toy agayat, agruknoy ’ita emmam. Essem a diak kalipatan ’Ta nasudi unay a nagan Ta uray sadin’ ti ayan Disso sadino man (Aw-awagak a di agsarday ’Ta naganmo nga kasam-itan) No alagip ka, usok ti mabang-aran (Adu a sabsabong, adu a rosrosas Ti adda ditoy, Nena, a mabuybuyak, Ngem awan man laeng ti sabali a liwliwak No di la dayta sudim ken imnas) Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing Ti ayat ti maysa nga ubing Nasamsam-it ngem hasmin Kasla sabong nga apag-ukrad Iti bulan ti Abril Ti ayat ti maysa a lakay Aglalo no agkabaw Napait, napait, napait a makasugkar Anansata, o, Lelong Agsapulka iti balo A kapadpad ’ta ubanmo Ken dayta tuppolmo Manang Biday Manang Biday, ilukat mo man ’Ta bintana ikalumbabam Ta kitaem ’toy kinayawan Ay, matayakon no dinak kaasian Siasinnoka nga aglabaslabas Ditoy hardinko pagay-ayamak Ammom ngarud a balasangak Sabong ni lirio, di pay nagukrad Denggem, ading, ta bilinenka Ta inkanto ’diay sadi daya Agalakanto’t bunga’t mangga Ken lansones pay, adu a kita No nababa, imo gaw-aten No nangato, dika sukdalen No naregreg, dika piduten Ngem labaslabasamto met laeng Daytoy paniok no maregregko Ti makapidut isublinanto Ta nagmarka iti naganko Nabordaan pay ti sinanpuso Alaem dayta kutsilio Ta abriem ’toy barukongko Tapno maipapasmo ti guram Kaniak ken sentimiento O Naraniag a Bulan O, naraniag a bulan Un-unnoyko’t imdengam Dayta naslag a silawmo Dika kad’ ipaidam O, naraniag a bulan Sangsangitko imdengam ’Toy nasipnget a lubongko Inka kad’ silawan Tapno diak mayaw-awan No inka nanglipaten Karim kaniak naumagen Samsam-itek ni patay O, bulan ket klonem Nanglaylay ’toy ayatkon Inka kadi palasbangen Un-nnoyko darasem nga ikeddeng Visayan: May Kabaw May kabaw kong gialimahan Gipasilong sa landong sa kahoy Pag-abot sa kahaponon, ibalhin ko intawon Ang baba`, a wangi-wangi-on Ang dalunggan ikapay-kapay Ang ikog ilamba-lamba Ibugaw sa daghang langaw Ang Bol-anon Kon ikaw Inday, mangitag pamanhonon siguro-a baya Inday ang Bol-anon. Kun matuman mo, suwerte ka Ang Bol-anon buotan gayod Magmahal kanimo hangtod sa kahangtoran Apan ayaw baya, Inday ug hikalimte bisag dakog gusto, magdili-dili Ilabina gayod sa palikerong ulitawo Kay siya Inday Mohangyo kanimo. Kapampangan: Atin Cu Pung Singsing Atin cu pung singsing Metung yang timpucan Amana que iti Queng indung ibatan Sancan queng sininup Queng metung a caban Mewala ya iti E cu camalayan! Ing sucal ning lub cu Susucdul queng banua Mecurus queng gamat Babo ning lamesa Ninu mang manaquit Queng singsing cung mana Calulung pusu cu Manginu ya queca! O caca O caca O caca, o caca Cabalat papaya, Sabian mu nang patas Nung e na ca bisa Refrain: Queta man quecami Dacal lang baluga Mangayap la queca Biasa lang mamana!

SPIP | template | | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0
about diovan generic walmart price bimatoprost best price nexium otc in california buy furosemide online flomax drug about esomeprazole mg zyvox form amiloride cost without insurance medicine diovan information about propranolol hydrochloride anxiety 80mg finpecia illegal import http://upsizemag.com/order-famotidine.pdf http://upsizemag.com/simvastatin-availability-in-india.pdf information about cipla caverta order clarithromycin tadarise 60 mg in new york rizatriptan cost walgreens amitryn buy decadron online griseofulvin microsize 125 mg http://upsizemag.com/diclofenac-novartis.pdf buy paxil 30 mg armodafinil cost in india http://upsizemag.com/revlimid-drug-cost.pdf more info about tenofovir 245 mg mobic medicine in united states info about erythromycin online http://www.naturaldiamondcompany.com/best-quality-lisinopril.pdf http://www.naturaldiamondcompany.com/ditropan-5mg-tablets.pdf paroxetine hcl 40 mg more buy anastrazole online manufacturer coreg cr vibramycin doxycycline bactrim antibiotic doxepin hcl 10mg capsules zyban online http://artistlane.com/zovirax.pdf metoprolol propranolol information about voltaren order purchase trazodone online simvastatin availability ciplactin lowest price prevacid solutab coupon medicament zoloft dapoxetine overnight shipping information ciprofloxacin buy online latanoprost cost in usa buy cymbalta 40 mg 0.03 bimatoprost tamsulosin 4mg in usabenicar tab in california more info about erlonat suppliers $4 bupropion oleanz philippines http://www.phaseivengr.com/costo-farmaco-lariam.pdf http://www.phaseivengr.com/spironolactone-oral.pdf http://www.phaseivengr.com/300-mg-dilantin.pdf megalis price cost of maxalt order periactin avanafil comprar imatib buy in new york caverta 100 paxil 25 mg 88 mcg levothyroxine propranolol hydrochloride anxiety 80mg generic for dilantin in mayami about buy dapoxetine paypal order fertyl super zhewitra 40mg info about viraday usa prostaglandin gel buy prozac 40 mg fludrocortisone 100 mg info about ranitidine 150 mg tablet generic of protonix about rheumatrex online meloxicam 15 mg olanzapine 2.5 zofran pharmacy more info about zyvox form careprost apteka info about lisinopril 10 finpecia cost http://upsizemag.com/olmesartan-benicar-20-mg.pdf fluconazole australia in united states acheter dapoxetine en france tadora 20 price in usa buy cilostazol 50mg information about risperdal medicine tamoxifen nolvadex buy uk buy sumycin http://artistlane.com/megalis-tablets-in-hindi.pdf buy rasalect canada piracetam powder to buy about clomiphene in mexico http://www.phaseivengr.com/levitra-cost.pdf pletoz online more info about avanafil online tizanidine for sale in france information about buy bactrim d.s online synthroid 50mcg dapoxetine israel veenat 400 price in california http://www.phaseivengr.com/trazodone-15.pdf info about sustanon 300 fincar kopen glipizide online buy esomeprazole magnesium online in mexico revlimid 25 mg arimidex 10mg 20 mg prozacsuhagra 100mg http://www.puptection.com/portfolio/common-cases/ caverta 100mg http://worldclaim.net/espanol/ buy super p force 100mg buy super p force buy sildisoft buy tadacip more info about tadaga 40mg viraday 300mg in canada buy sildigra buy tadasoft 40mg super p force 100mg buy suhagra tadasoft 40mg in united states http://www.puptection.com/products/cats/complete-dehydrated/ buy sildisoft 100mg vilitra 20mg http://www.puptection.com/home/item/7-mission-statement/ buy tadasoft 20mg about buy suhagra 100mg snovitra 20mg vidalista 20mg buy tadacip 20mg in uk tadasoft 20mg buy tadaga 40mg buy vidalista 20mg buy snovitra 20mg in india buy vidalista in california Buy cenforce buy tadagamore buy dapoxetine usa flomax in usa bactrim europe fluconazole by pfizer eldepryl generic paroxetine hcl 40 mg generic letrozole more info about generic for lanoxin 250mcg http://howtogrowcreativechildren.com/buy-kamagra-oral-jelly buy latisse bimatoprost fluoxetine 20 mg cost online pharmacy zetia in uk lipitor new zealand diflucan pill in mayami aripiprazole 10 mg revlimid sales avanafil de 200 mg buy lipitor online about quinine online mirtazapine order online tab tenvir 300 mg azithromycin 250mg no script bupropion 150mg sr cheap prilosec otc in canada drugs abilify dilantin cost in usa acyclovir oral online pharmacy in california adapin doxepin prednisolone no prescription in india http://howtogrowcreativechildren.com/amoxicillin-500mgs geftinat 250mg amlodac 10 mg tablet in france http://build513.com/super-tadarise enalapril 10 mg generic vega more info about ranitidine capsules buy fluoxetine orlistat mg casodex 50 mg information about maxalt price comparison https://silverstatedrivingacademy.com/blog/evista-cost http://printheadshots.com/prednisolone-tablet http://graystitchstudio.com/nexium-cap-20mg buy noroxin http://christchurch-dorset.com/antidepressants-remeron http://christchurch-dorset.com/ilosone-liquido-250-mg http://printheadshots.com/buy-amaryl-1-mg about irovel tablets enalapril greece in mexico http://christchurch-dorset.com/buy-cheap-topirol buy capecitabine 500 mg in usa prilosec cheap in uk buy rivastigmine 1,5 mg buy diclofenac on line buy generic enalapril maleate in new york more info voltaren tabl 50 mg order rapacan buy diovan without prescription